W roku 2023 branża faktoringowa przeżyła kryzys, kontrastując z poprzednim rokiem, 2022, który zanotował imponujący wzrost obrotów o 27%. W następnym roku ten wynik spadł o 2%, co stanowiło pewne wyzwanie dla firm zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów. Chociaż nie był to drastyczny spadek, cały sektor faktoringowy w Polsce doświadczył tendencji spadkowej. Należy pamiętać, że rok 2022 był wyjątkowy pod względem gospodarczym, finansowym i politycznym. Pandemia oraz ataki Rosji na Ukrainę przyczyniły się do wzrostu obrotów zarówno w Polsce (27%), jak i na świecie (18%) w branży faktoringowej.

W 2023 roku obserwowano względną stabilizację inflacji, co miało korzystny wpływ na sytuację makroekonomiczną. Pomimo wzrostu o 7% liczby podmiotów korzystających z usług faktoringowych, obroty faktorów spadły. Ten spowolniony wzrost gospodarczy przyczynił się do osłabienia wyników firm korzystających z faktoringu, co zaowocowało zmniejszeniem kwot fakturowanych przez nie w 2023 roku.

Różnorodność podmiotów korzystających z usług Polskiego Związku Faktorów również mogła mieć wpływ na wyniki. Pomimo inflacji na poziomie 11%, obroty spadły, głównie ze względu na korzystanie z faktoringu przez firmy, których produkty doświadczyły spadku cen, takie jak producenci stali.

Obroty członków PZF w dziedzinie faktoringu międzynarodowego również znacząco spadły o 11%, pomimo niewielkiego wzrostu w polskim eksporcie. Może to być spowodowane rosnącym udziałem eksportu usług, które rzadziej korzystają z faktoringu niż produkty. Dodatkowo, umocnienie złotego miało wpływ na wyniki eksporterów. Warto jednak zauważyć, że obroty w faktoringu odwrotnym, z którego głównie korzystają większe podmioty, wzrosły o 20%, co może świadczyć o rosnącym znaczeniu tego rodzaju finansowania, szczególnie w imporcie.

Mimo trudności, rynek faktoringowy wykazał się stabilnością i dojrzałością. Choć rok 2023 nie przyniósł oczekiwanych wyników, nadal rośnie liczba firm korzystających zarówno z usług faktoringu tradycyjnego, jak i finansowania dla firm. Raporty wskazują, że średnia wartość finansowanych faktur również wzrosła o 15%. Należy zauważyć, że to głównie małe i średnie firmy dominują na rynku faktoringowym. Patrząc w przyszłość, o ile gospodarka Polski będzie rozwijać się zgodnie z prognozami, a kurs złotego utrzyma się na obecnych poziomach, można spodziewać się lekkiego wzrostu obrotów firm faktoringowych w 2024 roku.

 

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *