Kontomatik jest wiarygodną metodą służącą potwierdzeniu tożsamości wnioskodawcy i zdolności kredytowej.  Do weryfikacji wykorzystywany jest zaawansowany i odpowiednio szyfrowany system bezpieczeństwa. Wszystkie dane klienta są chronione przez protokół pozwalający na szyfrowanie komunikacji sieciowej. Usługa dostępu do informacji o rachunku jest zgodna z RODO i regulowana dyrektywą PSD2*, która weszła w życie w 2019 r. Na podstawie tych przepisów  banki są zobowiązane na żądanie użytkownika udostępniać informacje o rachunku uprawnionym Kancelarii WEC. Kontomatik nie przechowuje danych klienta, wyłącznie  jest odpowiedzialny za porównanie danych i wnikliwą analizę zdolności kredytowej klienta.

Dzięki temu narzędziu nie muszą Państwo przekazywać nam dokumentów finansowych firmy i potwierdzenia wiarygodności finansowej. Cały proces decyzyjny jest realizowany online.

Zaloguj się do bankowości online